Therapie door middel van kruiden en etherisch oliën

Kruiden

Kruidentherapie is, in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, niet hetzelfde als homeopathie. Bij kruidentherapie wordt gebruik gemaakt van het hele kruid in zijn natuurlijke vorm. Die delen worden gebruikt waarvan geneeskrachtige werking bekend is . Er worden geen verdunningen gemaakt noch dierlijke of minerale bestanddelen toegevoegd.

Kruiden bestaan uit organische en anorganische stoffen en bevatten ondermeer vitaminen en mineralen. Voortkomend uit het plantenrijk vullen zij het menselijke lichaam op natuurlijke wijze aan.

Kruiden hebben het vermogen het lichaam te ontdoen van factoren die het evenwicht in het organisme verstoren. Ze bereiken die plekken in het lichaam die de meeste genezing nodig hebben en ook hebben ze een sterk reinigende werking. Ook kan `n enkel kruid (tegelijkertijd) verschillende aandoeningen bereiken.

Kruiden hebben alles te maken met ons afweermechanisme: de eigen geneeskracht wordt gestimuleerd, schadelijke stoffen worden uitgescheiden. Aanvankelijk kunnen bestaande klachten zich verergeren. Dit heet “beginverergering” en is meestal kortdurend.

Naast `n genezende werking hebben kruiden ook preventieve waarde: ze voorkomen ernstiger ziekten c.q. voorkoming van een volgende ziektefase.

Bij chronische ziekten zijn de functies van de organen zodanig verstoord waardoor meerdere behandelingen nodig zijn.

Waarschuwing

Er kan niet genoeg worden gewaarschuwd tegen het ongelimiteerde gebruik van en zelfmedicatie met kruiden! Onoordeelkundig en/of overmatig gebruik kan gevaarlijk zijn. De benodigde deskundigheid vindt men bij een fytotherapeut.

Etherische Oliën

Etherische oliën (E.O.), ook wel essentiële oliën genoemd, bestaan uit pure extracten die men wint uit bloemen, planten, bomen, harsen en andere altijd natuurlijke bronnen. Het unieke kenmerk van alle etherische oliën is dat zij de menselijke psyche direct beïnvloeden en vervolgens indirect het fysieke lichaam. Andere kenmerken van E.O. zijn het versterken van de geest en het overwinnen van zwaktes. De ontbrekende energie wordt weer toegevoegd. Zij geven de mogelijkheid tot positieve transformatie. Iedere E.O. neemt op geheel natuurlijke wijze een stukje belasting weg waardoor men zich steeds vrijer gaat voelen en uiteindelijk durft te zijn wie hij in wezen is. Door het elimineren van allerlei psychische ballast is geestelijke groei mogelijk. Men komt op een hoger bewustzijnsniveau, wat tenslotte een belangrijke opdracht op aarde is. Etherische oliën worden daarom voorgeschreven bij psychische problemen, zowel uit dit leven als uit vorige levens. Enkele voorbeelden: jeugdtrauma`s, depressies (opgekropte agressie), neurosen, verslavingen, dwangmatig gedrag etc. Ook kunnen E.O. aangeboren belastingen wegnemen die al tijdens de zwangerschap of in een vorig leven zijn ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: gevoelens van onmacht, afkeer van het leven, haat, woede, angsten, fobieën enz.

De bedoeling van een leven is het in contact komen met datgene waarvan men zich in een eerdere incarnatie niet kon onthechten (karma uitwerken). Men wordt in soortgelijke situaties geplaatst waardoor men nu wel het juiste inzicht kan krijgen.

Waarschuwing.

Etherische oliën zijn absoluut geen onschuldige supplementen die men naar eigen goeddunken kan slikken. Etherische oliën hebben namelijk elk een bepaalde energie die moet passen bij de energie van de te behandelen patiënt. Ook de dosering is van groot belang, één druppel te veel kan al schadelijk zijn. Ga daarom altijd naar een natuurgeneeskundige voor een adequate behandeling.