Over natuurgeneeskunde

In de natuurgeneeskunde is er nooit sprake van ziekte op één plaats of orgaan, maar stoornis of verstoring van het hele lichaam. De verstoring kan op zijn beurt weer een voorloper worden van ernstiger ziekten. Bij behandeling wordt de eigen geneeskracht van de mens aangewend in de strijd tegen de ziekmakende stoffen. Bovendien probeert natuurgeneeskunde de diepere oorzaak van ziekte aan het licht te brengen.

Wat is gezond zijn?

Gezond zijn is een toestand waarbij het lichaam voldoende vitale krachten bezit om stoornissen en verontreinigingen te kunnen elimineren, zodat er weer een vrije doorstroom van energie is. Bij een optimaal functionerend lichaam zijn de lichaamsvochten schoon. Waarom is dit zo belangrijk: omdat het lichaam voor 70 % uit water bestaat waaronder bloed en lymfevocht, beide belangrijk voor het transport van voedingsstoffen en afvalstoffen.

Wat is ziek zijn?

Bij een groot deel van de bevolking zijn de lichaamsvochten vervuild.

Ziekte ontstaat nooit op de dag dat de klachten zich voor het eerst kenbaar maken. Meestal zijn maanden, zo niet jaren van vervuiling hieraan voorafgegaan. Bij vervuiling denkt men in de eerste plaats aan schadelijke stoffen die men inademt, onvolwaardige voeding, genotmiddelen en reguliere medicijnen. Auto-intoxicatie vanuit de darm is de meest voorkomende aanleiding voor ziekte. De darm kan zijn functie als zuiveringsorgaan voor de lichaamssappen onvolledig vervullen.Ook buitensporige stress en psychosomatische aandoeningen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van ziekten. Deze factoren veroorzaken in het lichaam ”blokkades”. Deze blokkades belemmeren op hun beurt een vrije doorstroom van energie. Het lichaam verzwakt en het heeft de kracht niet meer om zich van afvalstoffen te ontdoen.

Zo ontstaat een chronische ziekte.